Deklaracja dostępności

Wstęp

Wstęp do deklaracji


Nazwa podmiotu publicznego

Ochrona Zabytków

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:

https://ochronazabytkow.nid.pl

Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-12

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13-02-2020

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Deklaracje sporządzono dnia: 20-02-2020

Sekcja z danymi kontaktowymi:

Sekcja z danymi kontaktowymi


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):

#

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

melas@nid.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej:

#

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Procedura wnioskowo-skargowa


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej


Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Sekcja z informacjami o aplikacjach