„Ochrona Zabytków” w Scopusie i wykazie Ministerstwa Nauki i Edukacji

Od 2020 roku „Ochrona Zabytków” jest indeksowana w bazie Scopus, a w 2021 roku została uwzględniona w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki, uzyskując 40 punktów.

 
Archiwum