Rada redakcyjna i Zespół

Rada redakcyjna

dr inż. Waldemar J. Affelt / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Buko / Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr hab. Piotr Dobosz / Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wladek Fuchs / Uniwersytet w Detroit

dr inż. arch. Halina Landecka / Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Bogumiła Rouba / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Małgorzata Rozbicka / przewodnicząca, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Jan Święch / Uniwersytet Jagielloński

prof. Igor Tsependa / Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk

dr Gamini Wijesuriya / Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury, Rzym

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz / Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Zespół redakcyjny

dr Andrzej Siwek / redaktor naczelny

Marta Elas / redaktor prowadząca

Olga Dyba / sekretarz redakcji

Tomasz Woźniak / sekretarz redakcji

Dariusz Rudziński / redaktor

Piotr Berezowski / redaktor graficzny