Rada redakcyjna i Zespół

Rada redakcyjna

dr inż. Waldemar Affelt
dr Łukasz Banaszek
prof. Zbigniew Bania
dr hab. inż. arch. Mykola Bevz
prof. Łukasz Bratasz
prof. Krzysztof Chmielewski
prof. Waldemar Deluga
dr hab. Piotr Dobosz
prof. Miloš Drdacky
prof. Vladek Fusch
dr Alicja Jagielska-Burduk
Alfredas Jomantas
dr Paulina Legutko-Kobus
prof. Jadwiga Łukaszewicz – przewodnicząca
prof. Jacek Martusewicz
dr Jolanta Polanowska
prof. Bogumiła Rouba
prof. Stefan Simon
Iva Raič Stojanović
prof. Wojciech Szafrański
prof. Andrzej Szczerski
prof. Bogusław Szmygin
dr hab. Maciej Trzciński
dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak
dr Eleni Vassilika
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Zespół redakcyjny

dr hab. Katarzyna Zalasińska / redaktor naczelna

dr Anna Czerwińska-Walczak / zastępca redaktora naczelnego

Maria Wierzchoś / redaktor prowadząca

Beata Wojda / sekretarz redakcji

Piotr Berezowski / redaktor graficzny