Rada naukowa i Zespół

Rada naukowa

dr inż. Waldemar Affelt

dr Łukasz Banaszek

dr hab. Zbigniew Bania, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. Łukasz T. Bratasz

prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski

prof. dr hab. Waldemar Deluga

prof. dr hab. Piotr S. Dobosz

prof. Miloš Drdacky

prof. Vladek Fuchs

dr Alicja M. Jagielska-Burduk

Alfredas Jomantas

dr Paulina Legutko-Kobus

prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz – przewodnicząca

prof. dr hab. Jacek K. Martusewicz

dr Jolanta E. Polanowska

prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba

prof. Stefan Simon

Iva Raič Stojanović

dr hab. Wojciech Szafrański, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Andrzej M. Szczerski

prof. dr hab. Bogusław Szmygin

prof. dr hab. Maciej Trzciński

prof. dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak

dr Eleni Vassilika

prof. dr hab. inż. arch. Agata A. Zachariasz

 

Zespół redakcyjny

dr hab. Katarzyna Zalasińska / redaktor naczelna

dr Anna Czerwińska-Walczak / zastępca redaktor naczelnej

Maria Wierzchoś / redaktor prowadząca

Beata Wojda / sekretarz redakcji

Piotr Berezowski / redaktor graficzny