O „Ochronie Zabytków”

„Ochrona Zabytków” to specjalistyczne czasopismo poświęcone tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z dziedzin: konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia, prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem.

Czasopismo od ponad 70 lat prezentuje osiągnięcia konserwatorów, historyków sztuki, archeologów, architektów i innych osób zajmujących się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim – choć nie wyłącznie – na gruncie polskim. Łamy „Ochrony Zabytków” otwarte są zarówno dla naukowców, jak i praktyków, a podstawowym warunkiem publikacji jest wysoki poziom merytoryczny artykułów.

Wydawnictwo dostępne jest w wersji elektronicznej w bazach CEJSH oraz POL-index, a archiwalne numery można znaleźć w bazie BazHum. Od 2020 roku „Ochrona Zabytków” jest indeksowana w bazie Scopus.

W 2021 roku „Ochrona Zabytków” powróciła na listę wydawnictw punktowanych Ministerstwa Nauki i Edukacji (identyfikator 29441), uzyskując 40 punktów.

Historia

„Ochrona Zabytków” ukazuje się nieprzerwanie, pod niezmienionym tytułem, od 1948 roku i jest spadkobiercą idei wydawanego w latach 1930-1931 przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego periodyku „Ochrona Zabytków Sztuki”. Pierwotnie „Ochrona Zabytków” ukazywała się w Krakowie jako kwartalnik nakładem „Czytelnika”. Następnie krakowską redakcję zastąpiło Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej (współwydawcą był wówczas Departament Konserwacji i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki). Od 1962 roku stała się czołowym wydawnictwem dawnego Ośrodka Dokumentacji Zabytków, w latach 2002-2010 przemianowanego na Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, od 2011 roku działającego pod obecną nazwą – Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Od 2014 roku „Ochrona Zabytków” jest półrocznikiem, a od 2016 roku czasopismem dwujęzycznym – artykuły ukazują się po polsku i angielsku.

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa

ISSN 0029-8247

INDEKS – 367605

Nakład: 500 egzemplarzy