O „Ochronie Zabytków”

 

„Ochrona Zabytków” znajduje się w wykazie czasopism naukowych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (identyfikator 29441; 40 punktów)

 

Tematyka i cele

„Ochrona Zabytków” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego oraz konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z następujących dziedzin: ochrona dziedzictwa, konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, nauki prawne, w tym prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem, historia, stosunki międzynarodowe, nauki biologiczne, nauki chemiczne i nauki fizyczne.

„Ochrona Zabytków” prezentuje rzetelnie opracowane, nowatorskie artykuły, które przyczyniają się do rozwoju dziedzin nauki związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Celem redakcji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla specjalistów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz popularyzacja zagadnień związanych z ochroną wartości kulturowych.

 

Gdzie nas znaleźć

Od 2023 roku wersją referencyjną „Ochrony Zabytków” jest wydanie elektroniczne publikowane w otwartym dostępie (Open Access). Ukazuje się dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu. Czasopismo jest dostępne w Bibliotece Nauki, a archiwalne numery można znaleźć w bazie BazHum. Od 2020 roku „Ochrona Zabytków” jest indeksowana w bazie Scopus. Czasopismo jest również indeksowane w Google Scholar.

 

75 lat „Ochrony Zabytków”

Pierwszy numer „Ochrony Zabytków” ukazał się w czerwcu 1948 roku z inicjatywy Związku Historyków Sztuki i Kultury. W 1962 roku wydawcą został Ośrodek Dokumentacji Zabytków, w latach 2002-2010 przemianowany na Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, od 2011 roku działający pod obecną nazwą – Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od 2014 roku „Ochrona Zabytków” jest półrocznikiem.

 

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
e-ISSN 2956-6606
ISSN 0029-8247