Kontakt

Wydawca:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

tel.: 22 826 02 39, 22 826 93 52, 22 826 92 47
fax: 22 826 17 14
e-mail: nid@nid.pl

 

Zespół ds. Wydawnictw:

Tel. 22 55 15 672

e-mail: redakcjaoz@nid.pl

 

Prenumerata realizowana przez:

Ruch S.A.

Garmond Press S.A.

Kolporter S.A.

 

Zamówienia można składać za pośrednictwem:
poczty elektronicznej: zamowienia@nid.pl lub listownie: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.