Kontakt

Wydawca:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

tel.: 22 826 02 39, 22 826 93 52, 22 826 92 47
fax: 22 826 17 14
e-mail: info@nid.pl

 

Zespół ds. wydawnictw:

Tel. 22 635 9874, wewn. 102, 104, 107

e-mail: redakcjaoz@nid.pl

 

Prenumerata realizowana przez:

Ruch S.A.

Amos

Garmond Press S.A.

Inmedio Sp. z o.o.

Kolporter S.A.

 

Zamówienia można składać za pośrednictwem:
faxu: 22 55 15 694, poczty elektronicznej: zamowienia@nid.pl lub listownie: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.