Kontakt

Wydawca:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

tel.: 22 826 02 39, 22 826 93 52, 22 826 92 47
fax: 22 826 17 14
e-mail: nid@nid.pl

Dział Wydawnictw:

tel. 22 55 15 672

e-mail: redakcjaoz@nid.pl