OCHRONA ZABYTKÓW 1/2018

1 (272) LXXI


Achitektura

Maria Brykowska, Wojciech Wółkowski
AbstraktPełny tekstZamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych

Bogusz Wasik
AbstraktPełny tekstZamek prokuratorski w Unisławiu. Układ przestrzenny i technika budowy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych

Karolina Inga Łagocka
AbstraktPełny tekstPałac Biskupów Krakowskich w Kielcach - budowla pełna sprzeczności

Paul Latham
AbstraktPełny tekstKonserwacja Bromley Hall w Londynie

Dziedzictwo Regionalne

Krzysztof Garbacz
AbstraktPełny tekstKapliczki przydrożne z Nadrzecza. Studium historyczno-społeczne

Antoni Oleksicki
AbstraktPełny tekstArchiwum fotograficzne Władysława Paszkowskiego

Roman Marcinek
AbstraktPełny tekstJózef Pieniazek. Piewca rodzimego krajobrazu.

Komunikaty

Anna Franik
Pełny tekstLipnica Murowana kompleksowo zdigitalizowana

Recenzje

Piotr Chrzczonowicz
Pełny tekstPrzestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, red. nauk. Maciej Trzciński i Olgierd Jakubowski