OCHRONA ZABYTKÓW 1/2019

1 (274) LXXII


Architektura

Piotr Cyniak
AbstraktPełny tekstPodziwiać i chronić. Wysiłki konserwatorów, publicystów i artystów na rzecz zachowania architektury wernakularnej Krzemieńca

Maria Lubocka-Hoffmann
AbstraktPełny tekstPowojenna odbudowa miast w Polsce a retrowersja Starego Miasta w Elblągu

Leszek Wawrykiewicz
AbstraktPełny tekstHistoria – kontekst – tożsamość. Powojenna odbudowa i dekoracja Starego Miasta w Olsztynie

Architektura krajobrazu i zieleń zabytkowa

Grażyna Ławniczak
AbstraktPełny tekstProblematyka rewaloryzacji południowej części Parku Miejskiego w Kaliszu w świetle materiałów archiwalnych

Joanna Jakutowicz
AbstraktPełny tekstModernistyczne osiedle z parkiem im. Michała Kajki w Elblągu jako realizacja idei miasta ogrodu

Roman Marcinek
AbstraktPełny tekstBarbarzyńcy w ogrodzie pamięci. Cmentarz rodziny von Lüttwitzów w Sobótce-Górce

Varia

Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk
Pełny tekst100 pomników historii

Recenzje

Janusz Królikowski
Pełny tekstAndrzej Laskowski, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, Diecezja tarnowska, cz. 1 i 2