OCHRONA ZABYTKÓW 1/2019

1 (274) LXXII


Architektura

Piotr Cyniak
AbstraktPodziwiać i chronić. Wysiłki konserwatorów, publicystów i artystów na rzecz zachowania architektury wernakularnej Krzemieńca

Maria Lubocka-Hoffmann
AbstraktPowojenna odbudowa miast w Polsce a retrowersja Starego Miasta w Elblągu

Leszek Wawrykiewicz
AbstraktHistoria – kontekst – tożsamość. Powojenna odbudowa i dekoracja Starego Miasta w Olsztynie

Architektura krajobrazu i zieleń zabytkowa

Grażyna Ławniczak
AbstraktProblematyka rewaloryzacji południowej części Parku Miejskiego w Kaliszu w świetle materiałów archiwalnych

Joanna Jakutowicz
AbstraktModernistyczne osiedle z parkiem im. Michała Kajki w Elblągu jako realizacja idei miasta ogrodu

Roman Marcinek
AbstraktBarbarzyńcy w ogrodzie pamięci. Cmentarz rodziny von Lüttwitzów w Sobótce-Górce

Varia

Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk
100 pomników historii

Recenzje

Janusz Królikowski
Andrzej Laskowski, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, Diecezja tarnowska, cz. 1 i 2