OCHRONA ZABYTKÓW 2/2019

2 (275) LXXII


Andrzej Siwek / Aleksandra Chabiera
Pełny tekstWstęp

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM

Marek Florek
AbstraktPełny tekstKilka uwag o ustawowych definicjach zabytku archeologicznego i badań archeologicznych oraz ich konsekwencjach

Jadwiga Anna Stęchły
AbstraktPełny tekstOpactwo benedyktyńskie w Jarosławiu. Ochrona, konserwacja i zarządzanie po II wojnie światowej

Anna Długozima
AbstraktPełny tekstRewaloryzacja w polityce przestrzennej małych miast województwa warmińsko-mazurskiego

Łukasz Przybylak
AbstraktPełny tekstModele działań realizacyjnych i pielęgnacyjnych wdrażanych w ogrodzie wilanowskim w odpowiedzi na współczesne wyzwania rewaloryzacyjne ogrodów historycznych

Adriana Merta-Staszczak
AbstraktPełny tekstZasady zabezpieczenia i ochrony zabytków wobec zagrożenia wojną w Polsce w latach 1918-1939

HISTORIA

Piotr Kilanowski
AbstraktPełny tekstArthur E. Gurney – brytyjski architekt czynny w Warszawie i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej od 1899 do 1915 roku

Mirosław Płonka
AbstraktPełny tekstKompleks kalwaryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej jako krajobraz pamięci i pomnik XVI-wiecznej Jerozolimy

KRONIKA

Lidia Klupsz
Pełny tekstMiędzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska” – jubileusz 25-lecia