OCHRONA ZABYTKÓW 1/2017

1 (270) LXX


ARCHITEKTURA

Małgorzata Rozbicka, Robert Kunkel, Wojciech Wółkowski
Pełny tekstDzieje budowlane warszawskiego pałacu Adama Kazanowskiego w świetle badań architektonicznych

Piotr Kilanowski
Pełny tekstKamienica przy ulicy Marszałkowskiej 81 w Warszawie

Andrzej Skalimowski, Zbigniew Tucholski
Pełny tekstDworzec PKP Wawer – kolejowa architektura „odwilży”

Maurycy Hadrian Domino
Pełny tekstRetrowersja w Elblągu – próba krytycznego spojrzenia na tendencje w odbudowie miast historycznych

KRAJOBRAZ KULTUROWY

Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski
Pełny tekstCzas na Nową Hutę - o planie ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta

Massimo Preite
Pełny tekstDziedzictwo przemysłowe na tle krajobrazów kulturowych przekształcających się w sposób organiczny w kontekście wpisu Zagłębia Górniczego Nord-Pas de Calais na Listę światowego dziedzictwa UNSECO

ZAGADNIENIA TECHNICZNE W KONSERWATORSTWIE

Maria Rudy
Pełny tekstProblematyka badawczo-konserwatorska ozdobnego sarkofagu miedzianego Hedwig Elizbeth von Arnim z 1661 roku z bazyliki pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Bartłomieja Apostoła w Trzebnicy

Bogusław Andres, Joanna Wojciechowska
Pełny tekstWpływ grzybów pleśniowych na pigmenty stosowane w dekoracjach ścian i stropów na przykładzie drewnianego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach

BADANIA SPOŁECZNE

Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
Pełny tekstPostawy społeczeństwa polskiego wobec zabytków i polityki ich ochrony w świetle badań ankietowych

Recenzje

Jakub Szczepański
Pełny tekstKatarzyna Darecka, Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności. Stolarka, oszklenie, okucia