OCHRONA ZABYTKÓW 1-2/2012

1-2 (256-257) LXV


50 LAT MISJI

Marek Konopka
Pełny tekstAby z dawnego bytu wartości utrwalić i upowszechnić…

Juliusz Wendlandt
Pełny tekstOd Ośrodka Dokumentacji Zabytków do Narodowego Instytutu Dziedzictw

Paulina Florjanowicz
Pełny tekstNarodowy Instytut Dziedzictwa czyli Ośrodek Dokumentacji Zabytków 50 lat później

Andrzej Michałowski
Pełny tekstOśrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodowa Instytucja Kultury. Historia struktury organizacyjno-prawnej. Lata 1977-2002

Michał Grabowski
Pełny tekstOd Ośrodka Dokumentacji Zabytków do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Rewolucyjna zmiana czy procesowa kontynuacja zadań z zakresu archeologii?

Roman Marcinek
Pełny tekstDwadzieścia lat działalności ośrodków regionalnych

Ewa Nekanda-Trepka
Pełny tekstZespół Ekspertów – 10 lat w służbie ochrony zabytków

Elżbieta Jagielska
Pełny tekstRola Działu Analiz Konserwatorskich w realizacji zadań statutowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Michał Gradowski
Pełny tekstDokumentacja zabytkowego złotnictwa

Jerzy Szałygin
Pełny tekstRejestr i ewidencja zabytków nieruchomych oraz ruchomych w działaniach Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Arkadiusz Kołodziej
Pełny tekstRejestr zabytków nieruchomych we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE. Podsumowanie stanu prac w latach 2010-2011

Bartosz Skaldawski
Pełny tekstDziałalność edukacyjna Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Małgorzata Fokt-Willmann
Pełny tekstEuropejskie Dni Dziedzictwa – pierwsze edycje

Marcin Rembacz
Pełny tekstWspólny temat i ogólnopolska inauguracja – dalszy rozwój Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

Marcin Sabaciński
Pełny tekstDekada nowych wyzwań. Następcy Ośrodka Dokumentacji Zabytków w walce z przestępczością przeciwko zabytkom