OCHRONA ZABYTKÓW 3-4/2012

3-4 (258-259) LXV


REALIZACJE

Barbara Bielinis-Kopeć
Pełny tekstDrewniany kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – badania i prace konserwatorskie jednej z najstarszych drewnianych świątyń w Polsce

Anna Smoleńska, Monika Florczyk
Pełny tekstCharakterystyka i stan zachowania kamienia użytego do budowy oraz dekoracji kościoła kolegiackiego pw. św. Anny w Krakowie

Bogdan Kokot, Kajetan d’Obyrn, Jan Kucharz
Pełny tekstRewitalizacja nadszybia szybu „Górsko” w kopalni soli „Wieliczka”

Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
Pełny tekstObraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. św. Klemensa w Trzemeśni – dzieło szkoły praskiej z około 1600 roku. Uwagi konserwatora

Regina Kozik
Pełny tekstOdnalezienie zaginionego obrazu autorstwa Andrzeja Wróblewskiego pod tytułem Portret z wnętrzem podczas prac konserwatorskich przy obrazie Pejzaż górski

EKONOMIKA DZIEDZICTWA

Katarzyna Kubiszewska
Pełny tekstFinansowanie odnowy zabytków w Polsce przy wykorzystaniu pomocy UE

Rafał Zasoby zabytków architektury oraz ich użytkowanie i ochrona w turystyce na podstawie badań w SudetachG. Nowicki
Pełny tekstZasoby zabytków architektury oraz ich użytkowanie i ochrona w turystyce na podstawie badań w Sudetach

Kazimiera Orzechowska-Kowalska
Pełny tekstSzlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba

Waldemar Cudny, Rafał Rouba
Pełny tekstHotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku

Renata Pernak
Pełny tekstEdukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego na przykładzie projektu dla nauczycieli realizowanego przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu

NORMY PRAWNE

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstOchrona miejsc światowego dziedzictwa w prawie polskim – plan naprawczy

Bogna Kaczorowska
Pełny tekstOcena dobrej wiary nabywcy dzieła sztuki przy nabyciu od nieuprawnionego

ZABYTKI RUCHOME

Janina Dzik
Pełny tekstHistoryczny wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Żabnie

Beata Sebzda
Pełny tekstInwentaryzacja dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego w dawnym klasztorze Cystersów w Krzeszowie

KONFERENCJE

Daniel Therond
Pełny tekst4. Europejskie Forum Dziedzictwa. Wrocław, 10-12 października 2011 rok

Alessandro Senesi
Pełny tekstDoceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy

Christopher Young
Pełny tekstDziedzictwo w dobie kryzysu finansowego – luksus czy konieczność?

Terje Nypan
Pełny tekstEkonomiczny potencjał dziedzictwa – nie tylko turystyka. Biznesowa przygoda Li-Pena i jaką rolę odegrało dziedzictwo kulturowe

RECENZJE

Maciej Trzciński
Pełny tekstMarek Łuczak „Policja w walce o zabytki. Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego”