OCHRONA ZABYTKÓW 1/2020

1 (276) LXXIII


Andrzej Siwek
Pełny tekstSłowo wstępne

Badania konserwatorskie

Anna Feliks, Jakub Markiewicz
AbstraktPełny tekstZespół pałacowo-parkowy w Otwocku Wielkim w świetle rozpoczynających się badań nieinwazyjnych

Ewa Popławska-Bukało
AbstraktPełny tekstOdnaleziony plan miasta lasu Śródborowa jako przyczynek do badań nad rozwojem przestrzennym i zabudową miasta Otwocka

Maciej Warchoł
AbstraktPełny tekstPrzekształcenia dawnej cerkwi greckokatolickiej w Hannie w świetle badań architektonicznych i dendrochronologicznych

Tomasz Wujewski
Pełny tekstNowe dane do historii budowlanej zamku w Chodzieży

historia ochrony i konserwacji zabytków

Adriana Merta-Staszczak
AbstraktPełny tekstOchrona zabytków, przyrody i krajobrazu w warunkach reformy rolnej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

Paweł Dettloff
AbstraktPełny tekstZ warsztatu okręgowych konserwatorów. O metodach pracy w krakowskim urzędzie konserwatorskim w dwudziestoleciu międzywojennym

normy prawne

Anna Mazurek
AbstraktPełny tekstAdministracyjnoprawna ochrona zabytkowych nekropolii jako miejsc dziedzictwa kulturowego

Maciej J. Nowak
AbstraktPełny tekstNarzędzia polityki przestrzennej jako narzędzia zarządzania dziedzictwem i wytyczania rozwoju opartego o dziedzictwo