OCHRONA ZABYTKÓW 2/2020

2 (277) LXXIII


Architektura

Krystian Zalewski
AbstraktPełny tekstŚredniowieczny kościół w Karlinie – historia przekształceń budowlanych w świetle badań architektonicznych

Maciej Prarat, Beata Piaskowska
AbstraktPełny tekstPrzekształcenia części wschodniej kościoła w siedemnastowiecznym zespole klasztornym na Karczówce (Kielce) w świetle badań architektonicznych struktury murowanej

Architektura krajobrazu i zieleń zabytkowa

Roman Marcinek
AbstraktPełny tekstRezydencja Dzięki. Krajobraz dyskretny

Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Michał Klugmann
AbstraktPełny tekstZabytkowy zespół dwóch podziemnych zbiorników wody czystej i ogrodu wodnego przy dawnym Szpitalu Miejskim w Gdańsku – obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny

Zarządzanie dziedzictwem

Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek
AbstraktPełny tekstPlan Zarządzania w ochronie miasta historycznego – założenia i kluczowe działania w Planie Zarządzania Starego Miasta w Zamościu

Wojciech Malesa
AbstraktPełny tekstProcedury udzielania dotacji na zabytki

Komunikaty

Włodzimierz Herycz
Pełny tekstKrólewski zamek w Żółkwi – trudna droga rewitalizacji

Marta Elas
Pełny tekst„The invincible city. Society in cultural heritage recovery” – międzynarodowe webinarium w hołdzie warszawskiej Starówce