OCHRONA ZABYTKÓW 1/2021

1 (278) LXXIVPełny tekstSpis treści

Andrzej Siwek
Pełny tekstSłowo wstępne

architektura

Piotr Kilanowski
AbstraktPełny tekstJózef Napoleon Czerwiński (1870-1940) i Wacław Heppen (1866-1939) – sylwetki twórcze, indywidualna działalność oraz współpraca architektoniczno-budowlana w latach 1909-1914

Wasyl Słobodian
AbstraktPełny tekstArchitekt Jakiw Rudnycki i jego cerkwie

badania konserwatorskie

Bogusz Wasik
AbstraktPełny tekstZachodnie międzymurze zamku w Malborku w świetle badań archeologicznych z 2020 roku. Przekształcenia topografii i zabudowy

Bartosz Zarębski
AbstraktPełny tekstPóźnogotycki obraz tablicowy w typie Madonny Apokaliptycznej z klasztoru Bernardynów w Alwerni. Technika i technologia wykonania

historia

Elżbieta Gajewska-Prorok
AbstraktPełny tekstWitraże w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu – kreacja konserwatorska w dialogu z historią

prawo

Jacek Brudnicki
AbstraktPełny tekstZagospodarowanie zabytku nieruchomego na cele użytkowe w świetle art. 25 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Anna Mazurek
AbstraktPełny tekstOchrona zabytkowych pojazdów w polskim systemie prawnym