OCHRONA ZABYTKÓW 2/2021

2 (279) LXXIV

2/2021Pełny tekstSpis treści

Andrzej Siwek
Pełny tekstSłowo wstępne

Zarządzanie dziedzictwem

Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek
AbstraktPełny tekstModel reprezentacji wartości dobra Światowego Dziedzictwa UNESCO dla miasta historycznego

Historia

Ewa Kosiacka-Beck, Jeremi T. Królikowski, Anna Długozima, Ewa A. Rykała, Dorota Sikora
AbstraktPełny tekstRozwój Czerwińska jako dalszy ciąg historii. Widoki na przyszłość

Roman Marcinek
AbstraktPełny tekstZespół dawnego młyna na Wieczystej w Krakowie i jego właściciele

Wiktoria Taras
AbstraktPełny tekstZespół pałacowo-parkowy we wsi Łowczyce (rejon żydaczowski w obwodzie lwowskim, Ukraina)

Historia ochrony i konserwacji zabytków

Adriana Merta-Staszczak
AbstraktPełny tekstRady muzealne jako nadrzędne jednostki organizacji muzeów i ochrony zabytków w Polsce w latach 1918-1939

Katarzyna Agnieszka Obłąkowska
AbstraktPełny tekstEkonomiczne i społeczne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych oraz pałacowych w Polsce

Badania konserwatorskie

Marceli Tureczek
AbstraktPełny tekstProporcje profili żebra średniowiecznych dzwonów jako narzędzie pomocnicze przy datowaniu (na tle problemu inwentaryzacji dzwonów w Polsce)

Daniel Mikulski
AbstraktPełny tekstDatowanie wielkopolskich siedzib ziemiańskich na podstawie potencjału informacyjnego pruskich ksiąg podatku budynkowego (Gebäudesteuerrollen, Gebäudebücher)