OCHRONA ZABYTKÓW 1/2009

1 (244) LXII


INFORMACJE

Margerita Szulińska
Pełny tekstNagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Piotr Oszczanowski
Pełny tekst„Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku”. Ekspozycja w Muzeum Architektury we Wrocławiu

REALIZACJE

Efrem Obruśnik OFM
Pełny tekstKonserwacja XVII-wiecznych malowideł w celach nowicjackich klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku

Paweł Filipowicz
Pełny tekstPróba zastosowania młotka Schmidta do badań architektonicznych ceglanych murów

Zbigniew Tucholski
Pełny tekstParaboliczny wiadukt sklepiony Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej przy ul. Armatniej w Warszawie – jedna z dwóch najstarszych na terenie Warszawy budowli inżynieryjnych o konstrukcji betonowej

TEORIE

Waldemar J. Affelt
Pełny tekstDziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W stronę dziedzictwa zrównoważonego

KONFERENCJE

Piotr M. Stępień
Pełny tekstKonserwacja Wawelu w świetle doktryn konserwatorskich

PIŚMIENNICTWO

Elżbieta Jagielska
Pełny tekstKatarzyna Zalasińska, „Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem”