OCHRONA ZABYTKÓW 2/2009

2 (245) LXII


INFORMACJE

Agnieszka Oniszczuk-Rakowska, Anetta Kępczyńska-Walczak
Pełny tekstCARARE. Connecting Archaeology and Architecture in Europeana. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych będącego częścią Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej

REALIZACJE

Joanna Sakowicz
Pełny tekstMiasto Tkaczy w Zgierzu. Park kulturowy jako instrument ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego

Magdalena Skarżyńska-Wawrykiewicz
Pełny tekstWspomnienie o pałacu Skarżyńskich w Studzieńcu koło Płocka. Omówienie jego przemian budowlanych i ocena wartości

Maciej Warchoł
Pełny tekstRozpoznanie stopnia zachowania historycznych więźb dachowych w zabytkach sakralnych na terenie Mazowsza

TEORIE

Janusz Krawczyk
Pełny tekstKompromis i metoda – wybrane aspekty teorii konserwatorskich Aloisa Riegla i Cesare Brandiego

Piotr Kalicki
Pełny tekstOchrona dziedzictwa archeologicznego w Peru

Bogusław Anders, Ewa Gierasimiuk
Pełny tekstWyniki wstępnych badań nad wpływem grzybów pleśniowych na pigmenty stosowane w XV w. w małopolskim malarstwie tablicowym

WSPOMNIENIE

Bogumiła J. Rouba
Pełny tekstTomasz Merta (1965-2010)

PIŚMIENNICTWO

Paweł Pencakowski
Pełny tekstIvo Hlobil, „Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů”