OCHRONA ZABYTKÓW 4/2008

4 (243) LXI


INFORMACJE

Adam Płoski
Pełny tekst„Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Projekt badawczo-edukacyjny dla kadr kultury”. Konferencja, Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r.

Dagmara Chylińska
„Krajobrazy Europy − gospodarka planowa czy generowanie chaosu?”. Konferencja naukowa, Wrocław, 17-19 września 2009 r.

Aleksandra Chabiera
Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa „Kreatywność i innowacje: brama do dziedzictwa” oraz doroczne spotkanie koordynatorów EDD, Lublana, 23 września 2009 r.

Jakub Lewicki
„Beton – wyzwania konserwacji”. Międzynarodowe seminarium, Wrocław, 23-24 października 2009 r.

Agnieszka Olczyk
„Zamki, grody, ruiny – waloryzacja i ochrona”. Międzynarodowa konferencja, Ciechanowiec, 22-24 października 2009 r.

Katarzyna Piotrowska-Nosek
Zgromadzenie Ogólne Państw Stron Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO, Paryż, 23-28 października 2009 r.

REALIZACJE

Zbigniew Czernik
Pełny tekstOdbudowa Rynku Starego Miasta w Olsztynie po II wojnie światowej

TEORIE

Bogumiła J. Rouba
Pełny tekstAutentyczność i integralność zabytków

Waldemar J. Affelt
Pełny tekstDziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W nurcie rozwoju zrównoważonego

Agnieszka Olczyk
Pełny tekstProblematyka konserwatorska zespołów mieszkaniowych projektu Brunona Tauta w Katowicach

PIŚMIENNICTWO

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstKamil Zeidler, Maciej Trzciński, „Wykład prawa dla archeologów”