OCHRONA ZABYTKÓW 1/2016

1 (268) LXIX


TEORIE

Michel H. Conan
Pełny tekst„Sytuacja specyficzna” – konserwacja zabytkowego ogrodu

Bogumiła J. Rouba
Pełny tekstZasady konserwatorskie a zabytkowe parki

HISTORIA I METODOLOGIA

David Jacques
Pełny tekstZasady konserwacji i wytyczne dla historycznych parków i ogrodów w Anglii

Hartmut Troll
Pełny tekstDługi cień Karty Florenckiej – ewolucja standardów konserwacji zabytków w Niemczech

Brian Dix
Pełny tekstWykorzystanie archeologii w konseracji zabykowych parków i ogrodów

Dorota Sikora
Pełny tekstZarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej w Polsce

STUDIA PRZYPADKÓW

Roland Puppe
Pełny tekstKonserwacja zabytków ogrodowych w przedsiębiorstwie Państwowe Pałace, Zamki i Ogrody Saksonii na przykładzie Lustgarten w Pillnitz

Jan Woudstra
Pełny tekstAktualne zagadnienia konserwacji parków publicznych w Wielkiej Brytanii: studium przypadku na podstawie projektu w Weston Park, Sheffield, finansowanego przez Heritage Lottery Fund

Alfred Schelter
Pełny tekstStary ogród – pomiędzy ogrodem zabytkowym a pomnikiem przyrody

Małgorzata Milecka
Pełny tekstDziałania konserwatorskie w parku zabytkowym w sytuacji silnej degradacji substancji zabytkowej na przykładzie Białaczowa

VARIA

Gabriela Lamy
Pełny tekstRok Le Nôtre’a w Pałacu Wersalskim

Barbara Furmanik
Pełny tekstHistoryczne parki i ogrody na Liście światowego dziedzictwa UNESCO