OCHRONA ZABYTKÓW 2/2015

2 (267) LXVIII


ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Włodzimierz Witkowski
Pełny tekstJasina – cerkiew Strukowska z Listy UNESCO na tle innych świątyń huculskich

Aleksandra Marcinów
Pełny tekstKonserwacja i odbudowa zamków, pałaców i dworów Kotliny Jeleniogórskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia

Magdalena Skarżyńska-Wawrykiewicz, Leszek Wawrykiewicz
Pełny tekstŚredniowieczne konstrukcje ciesielskie południowego skrzydła zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie. Przyczynek do historii zamku

Piotr S. Szlezynger
Pełny tekstNowy Wiśnicz, barokowa fara pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Zarys problematyki

Roman Marcinek, Zbigniew Moździerz
Pełny tekstZapomniana willa generała

Jerzy Borwiński
Pełny tekstKasztel w Murowanej Goślinie. Odkrycie nieznanego dworu obronnego

IKONOGRAFIA

Magdalena Pielas-Witkowska
Pełny tekstUwag kilka o dekoracjach i praktyce nawiedzania Grobów Pańskich w nowożytnej Polsce

NORMY PRAWNE

Żaneta Gwardzińska
Pełny tekstWybrane aspekty ekonomiczno-prawne instytucji tzw. art rentalu

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstDecentralizacja zadań z zakresu ochrony zabytków – stan obecny i perspektywy zmian ustroju administracji konserwatorskiej

ZAGADNIENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE W KONSERWATORSTWIE

Magdalena Filipiak
Pełny tekstIdentyfikacja pigmentów polichromii we wnętrzach kamienicy nr 43 na Starym Rynku w Poznaniu

UNESCO

Dąbrówka Lipska
Pełny tekstKarta Wenecka a realizacja postanowień Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 roku – o pojęciu autentyczności

Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek, Bogusław Szmygin
Pełny tekstZarządzanie miejscami światowego dziedzictwa UNESCO w Szkocji – wybrane aspekty w świetle opracowania modelu planu zarządzania

EKONOMIKA DZIEDZICTWA

Katarzyna Kubiszewska
Pełny tekstRegionalne zróżnicowanie wydatków gmin na odnowę zabytków w Polsce

VARIA

Mariusz Drzewiecki
Pełny tekstKomputerowa baza stanowisk archeologicznych Jordanii

Hubert Kowalski
Pełny tekst„Archeologiczny kilometr Wisły” Dziedzictwo narodowe wydobyte z Wisły w ramach interdyscyplinarnych badań

RECENZJE

Mirosław Olbryś
Pełny tekstPoland for World Heritage/La Pologne pour le patrimoine mondial

Ligia Kwiatkowska
Pełny tekst„Notes Konserwatorski” 2015, nr 16

KONFERENCJE

Katarzyna Płażyńska
Pełny tekstII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego

WSPOMNIENIE

Marek Konopka
Pełny tekstMichał Gradowski – mistrz sztuk wszelakich