OCHRONA ZABYTKÓW 2/2016

2 (269) LXIX


ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Ewa Popławska-Bukało, Bogdan Popławski
Pełny tekstWieżowy „chmuro drapacz” przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, czyli o drugim najwyższym budynku przedwojennej stolicy

Bogusz Wasik
Pełny tekstKształtka z rysunkiem sklepienia z zamku w Kowalewie Pomorskim

REALIZACJE

Łukasz Konarzewski
Pełny tekstWpływ administracji publicznej na jakość przestrzeni na przykładzie działań konserwatorskich w latach 90. XX wieku w Cieszynie

NORMY PRAWNE

Bartłomiej Gadecki
Pełny tekstOchrona Znaku Polski Walczącej

Jacek Brudnicki
Pełny tekstStwierdzenie nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków

TEORIE

Rafał G. Nowicki
Pełny tekstPoznanie turystyczne jako element ochrony wartości dziedzictwa kultury

Małgorzata Korpała
Pełny tekstNowe w starym – o dosłownej interpretacji Karty Weneckiej na przykładzie wybranych aranżacji malowideł ściennych w zabytkach architektury

ZAGADNIENIA TECHNICZNE W KONSERWATORSTWIE

Michał Aniszewski, Grzegorz Śnieżko
Pełny tekstBadania i konserwacja łodzi jednopiennej wydobytej z rzeki Bug w pobliżu wsi Stary Bubel

ZABYTKI TECHNIKI

Marzena Gałecka, Renata Sarzyńska-Janczak
Pełny tekstZegry słoneczne astronoma Jana Baranowskiego – w Zamościu, Lublinie i Kozłówce

EKONOMIKA DZIEDZICTWA

Adriana Merta-Staszczak
Pełny tekstRola gmin w zagospodarowaniu zabytkowych nieruchomości na Dolnym Śląsku

PAMIĘĆ

Krzysztof Garbacz
Pełny tekstZmienne losy starego cmentarza w Biłgoraju

RECENZJE

Anna Kozioł
Pełny tekstMonika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny