OCHRONA ZABYTKÓW 1/2022

1 (280) LXXV

1/2022Pełny tekstSpis treści

Andrzej Siwek
Pełny tekstSłowo wstępne

Zabytki techniki

Bartosz M. Walczak
AbstraktPełny tekstTrudna rewitalizacja zabytków poprzemysłowych w Polsce – osiągnięcia i porażki

Artur Zbiegieni
AbstraktPełny tekstPierwsze mosty żeliwne – transfer technologii hutniczej ze Szkocji na Śląsk pod koniec XVIII wieku

Waldemar J. Affelt
AbstraktPełny tekstZabytkowy most na Wiśle w Tczewie, czyli pamięć i niepamięć

Klara Kantorowicz
AbstraktPełny tekstInwentaryzacja zabytków drewnianego budownictwa przemysłowego – przeszłość, teraźniejszość i postulaty na przyszłość

Julian Kołodziej
Pełny tekstRozmowa z prof. dr. hab. Bolesławem Orłowskim