OCHRONA ZABYTKÓW 2/2022

2 (281) LXXV

2/2022


2/2022
Pełny tekstPobierz numer


Pełny tekstSpis treści

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstPrzedmowa

TEORIA

Iwona Szmelter
Pełny tekstEtyka w ochronie i konserwacji dziedzictwa sztuk wizualnych

DZIEŁA SZTUKI

Monika Bogdanowska
Pełny tekstCztery pytania Józefa Dutkiewicza, czyli o restauracjach malowideł autorstwa Stanisława Wyspiańskiego w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie

Mariusz Mierzwiński
Pełny tekstDzieje odbudowy mozaikowej figury Madonny w zamku malborskim

Dominika Szczupak
Pełny tekstRozeta wyryta na filarze bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu – chronologia i funkcja

BADANIA

Anna Tomkowska, Joanna Kurkowska, Elżbieta Jeżewska
Pełny tekstPolichromia wybranych rzeźb z projektu "Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400" w świetle badań instrumentalnych

ZABYTKI TECHNIKI

Wioletta Wrona-Gaj
Pełny tekstDolnośląskie wieże nadszybowe typu malakow – geneza, rozwój architektoniczny, dzieje współczesne

Urszula Masztaler
Pełny tekstDolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych „Defil” w Lubinie. Historia i koncepcja zagospodarowania obiektu poprzemysłowego

PRAWO

Anna Fogel
Pełny tekstObowiązek uwzględniania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy wydawaniu pozwolenia konserwatorskiego

KONKURS „DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ZASÓB ROZWOJOWY” – PREZENTACJA PRAC LAUREATEK

Iwona Krawiec
Pełny tekstWiniarnia w XIX-wiecznej wieży artyleryjskiej. Koncepcja adaptacji Turm Reduit do nowej funkcji oraz zagospodarowania zachodniego krańca Ostrowa Tumskiego w Głogowie

Magdalena Laszczka
Pełny tekstZarządzanie dziedzictwem niematerialnym Górali Babiogórskich poprzez animację społeczno-kulturalną. Raport z badań etnograficznych