OCHRONA ZABYTKÓW 3/2007


Informacje

Magda Stec
Pełny tekstMiędzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2008

Laura Bakalarska
„W stronę nowoczesnego muzeum”. Konferencja międzynarodowa, Warszawa, 6-7 marca 2008 r.

Barbara Furmanik
„Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Niepołomice, 8-10 maja 2008 r.

Michał Grabowski
„Listing archaeological sites, Protecting the Historical landscape”. Konferencja, Târgovişte, 6-8 marca 2008 r.

Bartosz Skaldawski
Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków szkoli policję

Margerita Szulińska
Piątki konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie

Barbara Bielinis-Kopeć
III Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków

Realizacje

Elżbieta Wysocka
Pełny tekstSztuka ruchomego obrazu. Ochrona, konserwacja i rekonstrukcja w dobie mediów cyfrowych

Teorie

Andrzej Cichy
Pełny tekstZnaczenie ozdobnego deskowania w periodyzacji drewnianej architektury w Paśmie Otwockim. Problematyka badawcza i konserwatorska

Elżbieta Szmit-Naud
Pełny tekstFarby dla konserwatorów malarstwa – właściwości aplikacyjne i stabilność

Michał Matuszczyk
Pełny tekstWybrane migrujące i lotne inhibitory korozji w konserwacji i restauracji obrazów współczesnych z elementami metalowymi

Anna Dobrzyn
Pełny tekstOchrona dziedzictwa kultury we Francji

Iwona Wildner-Nurek
Pełny tekstZ dziejów ewidencjonowania zabytkowych parków i ogrodów w Polsce

Wspomnienie

Kamil Zeidler
Pełny tekstJan Piotr Pruszyński (1941-2008)

Konferencje

Szymon Nowaczyk
Pełny tekstProjektowany biskupiński Park kulturowy jako forma ochrony dziedzictwa archeologicznego

Biografie

Wojciech Kurpik
Pełny tekstJubileusz 80-lecia profesora Jerzego Ważnego, członka rzeczywistego Polskiej akademii nauk

Piśmiennictwo

Barbara Tuchołka-Włodarska
Pełny tekstDorota Szymczak, „Srebrny ołtarz darłowski. Der Rügenwalder Silberaltar”