OCHRONA ZABYTKÓW 4/2007


Informacje

Bartosz Skaldawski
Pełny tekstZjazd wojewódzkich konserwatorów zabytków w Roskoszy, 9-10 czerwca 2008 r.

Iga Malawska
Powołanie Kolegium Doradczego ds. Ochrony Zamków Średniowiecznych w Polsce

Anna Hanaka
Polsko-ukraińskie seminarium „Ochrona dziedzictwa kulturowego – podstawa tożsamości narodu”, Żółkiew-Zamość, 30 czerwca – 3 lipca 2008 r.

Michał Grabowski
Drugie spotkanie Kolegium Doradczego ds. Archeologii, 21 sierpnia 2008 r.

Realizacje

Anetta Kępczyńska-Walczak
Pełny tekstKoncepcja bazy danych polskiego dziedzictwa architektonicznego w kontekście doświadczeń europejskich

Paweł Filipowicz, Leszek Kajzer, Zbigniew Lechowicz
Pełny tekstBadania archeologiczno-architektoniczne kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzyworzece w powiecie wieluńskim

Ewa Korpysz
Pełny tekstPolskie kościoły na terenie północno-zachodniej Ukrainy. Stan zachowania

Malwina Rouba
Pełny tekstZaman – czyli taki jak przed wiekami. W zgodzie z zabytkami

Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Pełny tekstImpresjonizm Aleksandra Gierymskiego na podstawie konserwatorskich badań obrazu Chłopiec niosący snop

Teorie

Iga Malawska
Pełny tekstZamki w Polsce – problem określenia zasobu

Marek Siewniak
Pełny tekstWspółczesne pielęgnowanie drzew

Konferencje

Grażyna Michalska
Pełny tekstParki kulturowe jako forma ochrony krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny

Maciej Trzciński
Pełny tekstWokół definicji zabytku archeologicznego

Piśmiennictwo

Bohdan Rymaszewski
Pełny tekstMarian Arszyński, „Idea – pamięć – troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku”