OCHRONA ZABYTKÓW 3/2009

3 (246) LXII


REALIZACJE

Anna Nowicka, Irmina Zadrożna
Pełny tekstAnaliza pigmentów i spoiw warstw malarskich obrazów Rembrandta van Rijn „Uczony przy pulpicie" i „Dziewczyna w ramie obrazu" ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie

Paweł Jakubowski, Agnieszka Markowska-Ferreira
Pełny tekstPóźnobarokowy kościół pielgrzymkowy w Krośnie na Warmii. Zagadnienia konserwacji malowideł ściennych

Dorota Hryszkiewicz-Kahlau
Pełny tekstIluminacje zespołów zabytkowych w Gdańsku, Malborku i Gniewie. O konieczności tworzenia kompleksowych programów iluminacji

Tomasz Kozielec, Mirosław Maciaszczyk
Pełny tekstOcena stanu zachowania „tefilin szel rosz” i „tefilin szel jad” pochodzących z wybranych kolekcji muzealnych i prywatnych

Dariusz Wilk, Łukasz Bratasz
Pełny tekstSkuteczne zabezpieczenie obrazów przed niekorzystnymi wpływami mikroklimatu muzeum poprzez zastosowanie ram mikroklimatycznych

TEORIE

Anna Długozima
Pełny tekstBośnia i Hercegowina – dobra kultury w czasie wojny i pokoju

Marcin Sabaciński, Maciej Trzciński
Pełny tekstKilka uwag o zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym

Zbigniew Kobyliński
Pełny tekstKonserwacja zapobiegawcza dziedzictwa archeologicznego: wprowadzenie do problematyki