OCHRONA ZABYTKÓW 3/2008

3 (242) LXI


INFORMACJE

Dorota Sikora
Pełny tekst„Parki zabytkowe – ochrona i konserwacja”. Seminarium, Warszawa, 16-17 czerwca 2009 r.

Anetta Kepczyńska-Walczak
Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”, Warszawa, 17 czerwca 2009 r.

Katarzyna Piotrowska-Nosek
33. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Sewilla, 22-30 czerwca 2009 r.

Adam Lisiecki, Iwona Liżewska
Wolontariusze ratują dziedzictwo kulturowe

REALIZACJE

Margerita Szulińska
Pełny tekstOssów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Roku – park kulturowy na historycznym szlaku

Leszek Wawrykiewicz
Pełny tekstOdkrycie gotyckiego kościoła o unikatowej, murowano-szkieletowej konstrukcji w Kanigowie

Dominik Ziarkowski
Pełny tekstCykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej

Władysław Sobucki
Pełny tekstProblematyka ochrony zbiorów z XIX I XX w. o podłożu z papieru

TEORIE

Monika Dąbkowska
Pełny tekstWywłaszczenie nieruchomości zabytkowej

KONFERENCJE

Moses Jenkins
Pełny tekstWykorzystywanie źródeł archiwalnych w pracach konserwatorskich

Grzegorz Bukal
Pełny tekstKonserwacja zamku w Malborku jako przykład kształtowania się doktryny konserwatorskiej