OCHRONA ZABYTKÓW 2/2018

2 (273) LXXI


ARCHITEKTURA

Maciej Prarat
AbstraktPełny tekstŚredniowieczne przekształcenia zespołu trzech budynków przy ul. Mostowej 6 w Toruniu

Bogusz Wasik
AbstraktPełny tekstTechniki budowy zamków w typie kasztelu w państwie krzyżackim w Prusach

ZAGADNIENIA TECHNICZNE W KONSERWATORSTWIE

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos
AbstraktPełny tekstCynowe sarkofagi Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Konserwacja i restauracja, historia, wymowa ideowa

Aleksandra Trochimowicz
AbstraktPełny tekstWpływ parkietaży na odkształcenia podobrazi drewnianych i stan zachowania warstw malarskich

HISTORIA

Adriana Merta-Staszczak
AbstraktPełny tekstZabytkowe wyposażenie śląskich rezydencji w latach 1945-1949 w świetle polskich materiałów archiwalnych

Karolina Zimna-Kawecka
AbstraktPełny tekstMechanizmy finansowania ochrony zabytków w II Rzeczypospolitej na przykładzie województwa pomorskiego

VARIA

Lucyna Czyżniewska
Pełny tekstWspomnienie Pracowni Urbanistycznych PP PKZ