OCHRONA ZABYTKÓW 2/2017

2 (271) LXX


TEORIE

Jerzy Piekalski
Pełny tekstArcheologia historyczna w Europie Środkowej. Kilka wstępnych uwag

Jan Kęsik
Pełny tekstWykorzystanie archeologii industrialnej w badaniach nad dziedzictwem cywilizacyjnym XIX i XX wieku (w świetle wybranych przykładów)

METODOLOGIA I METODYKA

Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka
Pełny tekstArcheologie współczesności jako odpowiedź na kryzys dyscypliny

Anna Izabella Zalewska
Pełny tekstArcheologia czasów współczesnych i (nie)moc działania materialnych śladów Wielkiej Wojny w Polsce

Jakub Wrzosek
Pełny tekstHistoryczne pole bitwy jako stanowisko archeologiczne. Wybrane problemy

ARCHEOLOGIA SĄDOWA

Krzysztof Szwagrzyk
Pełny tekstPoszukiwanie ofiar systemu komunistycznego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy

Tomasz Borkowski, Maciej Trzciński
Pełny tekstMetodyka badań archeologii sądowej – archeolog na miejscu przestępstwa

Adam Grajewski
Pełny tekstZastosowanie metod archeologicznych przy badaniu miejsca po katastrofie lub wybuchu ładunku wybuchowego

ZAGADNIENIA PRAWNE

Marcin Sabaciński
Pełny tekstPrzestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym współczesności

PRAKTYKA KONSERWATORSKA

Mariusz Wiśniewski
Pełny tekstSelekcja zabytków „masowych” w badaniach archeologicznych – założenia i uwagi konserwatorskie do zagadnienia

STUDIUM PRZYPADKU

Paweł Duma, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski
Pełny tekstBadania nad nowożytnym osadnictwem wiejskim w miejscowości Kopaniec w Górach Izerskich