OCHRONA ZABYTKÓW 1/2007


Informacje

Marcin Gawlicki
Pełny tekstKrajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Nowe cele i zasady działania

Lidia Klupsz
Akademia Nieświeska

Marcin Sabaciński
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu

Anna Marconi-Betka
Konferencja „Periodic Reporting Follow-up Meeting for Eastern and Central Europe”. Wrocław, 14-15 września 2007 r.

Bartosz Skaldawski
Konferencja „Bazy danych o zabytkach”

Marcin Kmicik
Krakowskie spotkania z INSPIRE

Magda Stec
Europejskie Dni Dziedzictwa 2007

Katarzyna Piotrowska-Nosek
31. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Jakub Lewicki
Powołanie kolegium doradczego ds. ochrony zabytków architektury modernistycznej w Polsce

Realizacje

Dariusz Markowski
Pełny tekstGotycki ołtarz z Dobiegniewa. Historia, stan zachowania, konserwacja

Barbara Bielinis-Kopeć
Pełny tekstRatusz w Zielonej Górze

Tomasz Kozielec
Pełny tekstNiezwykłe znaki: tefilin i mezuza – wyrazem piękna i bogactwa sztuki żydowskiej

Maria Lubryczyńska
Pełny tekstDrewniany kościół pw. Św. Stanisława biskupa w Boguszycach k. Rawy Mazowieckiej. Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromowanych stropach

Teorie

Michał Tadeusz Witwicki
Pełny tekstKryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków

Wspomnienie


Pełny tekstMichał Tadeusz Witwicki (1921-2007)

Konferencje

Maria Katarzyna Kaczorowska
Pełny tekstPark kulturowy jako forma ochrony zespołów urbanistycznych Kraków-Zwierzyniec

Piśmiennictwo

Kamil Zeidler
Pełny tekstOchrona zabytków militarnych Helu