OCHRONA ZABYTKÓW 4/2006


ARCHITEKTURA

Paweł Filipowicz, Leszek Kajzer, Zbigniew Lechowicz
Pełny tekstPóźnoromański kościół p.w. Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku nad Wartą. Interwencyjne badania architektoniczne w latach 2005-2006

URBANISTYKA

Alicja Biranowska-Kurtz
Pełny tekstOdbudowa i przebudowa Dobrzan – dzieło Davida Gilly’ego

TEORIA

Monika Jadzińska
Pełny tekstAutentyzm w sztuce współczesnej

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE

Małgorzata Białostocka
Pełny tekstŻeliwne dekoracje w twórczości Romana Szewczykowskiego

PRAWO I PRAKTYKA

Mariusz Lange
Pełny tekstZabytki na granicach państwowych. Jak chronić je w warunkach wolnego rynku

Kamil Zeidler
Pełny tekstNowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury

KRAJOBRAZY

Krzysztof Garbacz, Anna Jackiewicz
Pełny tekstWinnice i domki winiarskie w krajobrazie kulturowym Zielonej Góry

WSPOMNIENIE

Henryk Samsonowicz, Stefan K. Kuczyński, Marian Sołtysiak
Pełny tekstJakub Chojnacki (1922-2006)

TECHNOLOGIE

Aleksandra Wójcik
Pełny tekstWstępne badania nad zastosowaniem formaliny do fumigacji larw kołatka domowego

KOMUNIKATY

Adam Nadolny
Pełny tekstGmach banku PKO w Poznaniu w 70. rocznicę powstania

Tomasz Markiewicz
Burzyć czy rekonstruować

PIŚMIENNICTWO

Maria Sarnik-Konieczna
Pełny tekstBohdan Rymaszewski, „Polska ochrona zabytków”

Ewa Karolina Bugalska
Disegno-Rysunek. U źródeł sztuki nowożytnej