OCHRONA ZABYTKÓW 2/2005


Architektura

Jolanta Welc Jędrzejewska, Włodzimierz Witkowski
Pełny tekstPorządkowanie zamku w Besiekierach i jego otoczenia. Wnioski konserwatorskie

Rzemiosło artystyczne

Tomasz Łuczak
Pełny tekstZabytkowe dzwony kościelne w Wielkopolsce. Stan zachowania i perspektywy badawcze

Katarzyna Darecka
Pełny tekstGotycka stolarka drzwiowa w Gdańsku. Budowa, dekoracja, kolorystyka i konserwacja

Dziedzictwo niematerialne

Barbara Rosiek
Pełny tekstGodnie Święta w regionie żywieckim

Archeologia

Iwona Pomian
Pełny tekstArcheologia morska w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Krajobrazy

Małgorzata Wołodźko
Pełny tekstProblemy konserwatorskie rezydencji shoguna Ashikaga w Kioto

Prawo i praktyka

Agnieszka Sławomirska
Pełny tekstReklama na zabytkach

Technologie

Piotr Boruszewski
Pełny tekstFumigacja drewna gazami niereaktywnymi jako alternatywa dla tradycyjnych metod dezynsekcji

Wspomnienie

Jerzy Baranowski
Pełny tekstAndrzej Fischinger (1928-2005)

Komunikaty

Anna Hanaka
Pełny tekstPolsko-ukraińskie badania założeń rezydencjonalnych. Podhorce

Katarzyna Piotrowska-Nosek
Współczesna architektura w historycznym krajobrazie miast światowego dziedzictwa


Memorandum Wiedeńskie

Piśmiennictwo

Maria Sołtys
Pełny tekstJerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste; Lata trzydzieste

Marek Barszcz
Zabytkowe obiekty techniki transportowej. Materiały jubileuszowej sesji naukowo-technicznej Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu