OCHRONA ZABYTKÓW 1/2005


ARCHITEKTURA

Piotr M. Stępień
Pełny tekstZamek Czorsztyn. Zabytkowa ruina w parku narodowym

MALARSTWO

Maciej Filip
Pełny tekstTransfer malowideł i sztukaterii jako sposób ratowania dekoracji ściennych na przykładzie prac konserwatorskich w pałacu Muhammada Alego w Kairze

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE

Krystyna Pawłowska
Pełny tekstDziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach

ARCHEOLOGIA

Anna Drążkowska
Pełny tekstKonserwacja XVII- i XVIII-wiecznej dziecięcej odzieży grobowej

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Krystyna Dąbrowska-Budziło
Pełny tekstWartości niematerialne odziedziczonego krajobrazu miejskiego. Ich istota, rodzaje i metoda analizy

KRAJOBRAZY

Wiesław Koza
Pełny tekstOgród Różany w zabytkowym parku w Łańcucie. Historia i dzień dzisiejszy

TECHNOLOGIE

Wiesław Domasłowski
Pełny tekstZasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych

KOMUNIKATY

Kamil Zeidler
Pełny tekstPrawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego

PIŚMIENNICTWO

Iwona Górska
Pełny tekstOblicza Podlasia. Promocja regionu