OCHRONA ZABYTKÓW 2/2008

2 (241) LXI


INFORMACJE

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekst„Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI w.”. Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 lutego 2009 r.

Jakub Wrzosek
„Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych – wyzwania i osiągnięcia”. Konferencja, Warszawa, 5-7 marca 2009 r.

Aleksandra Chabiera
Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa „Kreatywność i Innowacje: Brama do Dziedzictwa”. Pierwsze Spotkanie Robocze, Paryż, 16 marca 2009 r.

Margerita Szulińska
„Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo”. Konferencja UNESCO i MKiDN, Warszawa, 30 marca 2009 r.

Dominik Mączyński
Program „Roofs of Europe II”. Międzynarodowe warsztaty, Republika Czeska, 20-23 kwietnia 2009 r.

Andrzej Laskowski
„Witraże secesyjne. Tendencje i motywy”. Konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r.

Marcin Gawlicki
European Heritage Heads Forum, Wiedeń – Bratysława, 27-29 maja 2009 r.

Elżbieta Jagielska
„Małe miasta w polskiej przestrzeni kulturowej”. Konferencja w Cedyni, 20-22 maja 2009 r.

REALIZACJE

Joanna Szpor, Zuzanna Soińska
Pełny tekstPara nieznanych literaturze portretów z kręgu szlacheckiego końca XVIII w. pędzla Józefa Faworskiego. Konserwacja i pierwsze badania techniki malowania

Karol Guttmejer
Pełny tekstEwidencja zabytków architektury Warszawy w systemie SEZAM

Janusz Nowiński
Pełny tekstTryptyk z Lądu – nieznane dzieło późnogotyckiej snycerki

TEORIE

Simon Thurley
Pełny tekstZasady ochrony zabytków

Marcin Gawlicki
Pełny tekstRejestr zabytków w praktyce ochrony konserwatorskiej

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstInteres indywidualny a interes publiczny – konflikt wartości w prawnej ochronie zabytków

Bartłomiej Gadecki
Pełny tekstPrzestępstwo zbycia falsyfikatu. Komentarz do art. 109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

KONFERENCJE

Eugeniusz Szumakowicz
Pełny tekstFenomenologiczna definicja zabytku