OCHRONA ZABYTKÓW 1/2008

1 (240) LXI


INFORMACJE

Katarzyna Piotrowska-Nosek
Pełny tekst32. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Quebec, 2-10 lipca 2008 r.

Barbara Furmanik
„The European Heritage Network”. Spotkanie robocze w Chaumont-sur-Loire, Francja, 24-27 września 2008 r.

Marcin Sabaciński
„Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. IX Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 25 września 2008 r.

Weronika Borgosz
Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, 13-14 i 20-21 września 2008 r.

Elżbieta Chmielewska
„Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii”. Międzynarodowa konferencja, Francja, 14-16 października 2008 r.

Agnieszka Oniszczuk-Rakowska
„Rewaloryzacja Wilanowa. Nowe kierunki badawcze i dokumentacyjne stosowane przy renowacji historycznych rezydencji i ogrodów”. Konferencja międzynarodowa, 15-17 października 2008 r.

Anetta Kępczyńska-Walczak
„Wirtualne systemy i multimedia w dziedzictwie kulturowym”. Konferencja międzynarodowa, Cypr, 20-25 października 2008 r.

Aleksandra Chabiera
Pierwsze Europejskie Forum Dziedzictwa „Dziedzictwo i Dialog” oraz doroczne spotkanie koordynatorów EDD, Bruksela, 22-25 października 2008 r.

Wojciech Eckert
„Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gubin, 6-8 listopada 2008 r.

Magdalena Lisowska
Spotkanie grupy roboczej państw regionu bałtyckiego, Wilno, 5-6 listopada 2008 r.

Adam Lisiecki
„The Children and Cultural Heritage Education”. Spotkanie grupy roboczej, Wilno, 11-12 listopada 2008 r.

REALIZACJE

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
Pełny tekstPrace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów Wschodnich – założenia metodologiczne

Krzysztof Maszewski
Pełny tekstRozbudowa katakumb Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie

Tomasz Wujewski
Pełny tekstRenesansowe malowidła ścienne na zamku w Krajence

TEORIE

Bogumiła J. Rouba
Pełny tekstProjektowanie konserwatorskie

Jan Tajchman
Pełny tekstW sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury

Bartłomiej Gadecki
Pełny tekstPrzestępstwo fałszerstwa zabytku

KONFERENCJE

Monika Drela
Pełny tekstDefinicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim

PIŚMIENNICTWO

Andrzej Buchner
Pełny tekstMałgorzata Bajon-Romańska, „Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce”