OCHRONA ZABYTKÓW 2/2014

2 (265) LXVII


PAMIĘĆ WIELKIEJ WOJNY

Roman Marcinek
Pełny tekstAustriackie Kriegsmappe – zapomniane źródło do ikonografii polskich zabytków architektury – na przykładzie Galizien 1915 Luigiego Kasimira

Jerzy Żywicki
Pełny tekst„Oficjalny rysownik” I Brygady

Marzena Gałecka
Pełny tekstCmentarz wojenny w Łukowie Łapiguzie

NORMY PRAWNE

Jacek Brudnicki
Pełny tekstPrawna opieka nad zabytkami – wybrane aspekty

Janusz Opaska
Pełny tekstHistoria i współczesność ochrony zabytków w Albanii

Bartłomiej Gadecki
Pełny tekstWraki statków-mogił wojennych jako zabytki podlegające szczególnej ochronie

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Barbara Bielinis-Kopeć
Pełny tekstDawne sanatorium w Trzebiechowie. Dzieło Henry’ego van de Velde – z perspektywy dekady – odkryte na nowo

UNESCO

Anna Fortuna-Marek
Pełny tekstDziesięć lat Drewnianych Kościołów Południowej Małopolski na Liście światowego dziedzictwa UNESCO

ZAGADNIENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE W KONSERWATORSTWIE

Marek W. Lorenc
Pełny tekstZnaczenie badań petrograficznych przy rekonstrukcji obiektów kamiennych

EKONOMIKA DZIEDZICTWA

Katarzyna Kubiszewska
Pełny tekstRola zabytków w gospodarce – wybrane zagadnienia

Malwina Rouba
Pełny tekstHeritance Tea Factory – hotel w prawdziwej fabryce herbaty – rewitalizacja w zgodzie z zabytkiem

ARCHEOLOGIA

Artur Jedynak
Pełny tekstProjekt planu ochrony konserwatorskiej zespołu pradziejowych kopalń krzemienia nad dolną Kamienną w województwie świętokrzyskim