OCHRONA ZABYTKÓW 1/2014

1 (264) LXVII


DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Sławomir Ratajski
Pełny tekstNiematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

Elżbieta Berendt
Pełny tekst„Migrująca lokalność”. Niematerialne dziedzictwo kulturowe wobec kulturowej zmiany. Etnologiczne pytania o materię badawczą

Ewa Klekot
Pełny tekstKonwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: archeologia pojęć

Artur Gaweł
Pełny tekstNiematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współczesny stan zachowania oraz główne problemy jego ochrony

Andrzej Gliwa
Pełny tekstDoświadczenie inwazji tatarskich w narracjach ludowych i pamięci zbiorowej jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski południowo-wschodniej

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Vasyl Slobodian
Pełny tekstOdkrycie najstarszej datowanej drewnianej cerkwi w Ukrainie

Andrzej Laskowski
Pełny tekstWieś Bartne w powiecie gorlickim – konserwatorska klęska bez happy endu

Bartosz Podubny
Pełny tekstDrewniane świątynie odzyskują blask – prace konserwatorskie przy wybranych zabytkach północno-wschodniego dorzecza Sanu (północnej części województwa podkarpackiego) na przykładzie Ulanowa, Dąbrówki, Krzeszowa i Huty Krzeszowskiej

Włodzimierz Witkowski
Pełny tekstWierbiąż Niżny – huculska(?) cerkiew na Liście UNESCO

Olha Neshta
Pełny tekstProporcje ukraińskich drewnianych świątyń na przykładzie szkoły architektonicznej regionu Opola

Iwona Górska
Pełny tekstMeczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach pomnikiem historii

Barbara Wójtowicz
Pełny tekstDawne koszary ułanów w Toruniu z 1884 roku – przegląd wybranych problemów badawczych

Zagadnienia techniczne i technologiczne w konserwatorstwie

Tomasz Kozielec
Pełny tekstFotografie na papierach solnych – wybrane zagadnienia technologiczne i konserwatorskie

UNESCO

Bogusław Szmygin
Pełny tekstPolska a światowe dziedzictwo UNESCO – dokonania i perspektywy

IN MEMORIAM

Andrzej Laskowski
Pełny tekstLudzie zasług niepospolitych. Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012)

RECENZJE

Paulina Gwoździewicz-Matan
Pełny tekstPrawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler

WSPOMNIENIE


Pełny tekstWojciech Fijałkowski (1927-2014)