OCHRONA ZABYTKÓW 2/2023

2 (283) LXXVI

2/2023


2/2023
Pełny tekstPobierz numer


Pełny tekstSpis treści

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstPrzedmowa

PRAWO

Jacek Brudnicki
Pełny tekstCo chcemy chronić? Refleksje na temat kryteriów obejmowania zabytku ochroną konserwatorską

Aleksander Jakubowski
Pełny tekstCo dalej z gminną ewidencją zabytków? Stan po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2023 roku (sygn. P 12/18)

Wojciech W. Kowalski
Pełny tekstOchrona podwodnego dziedzictwa kulturowego w świetle polskiego prawa ochrony zabytków – stan obecny i wnioski

Łukasz Czwojda
Pełny tekstO potrzebie nowych regulacji dotyczących zawodu archeologa

Anna Fogel
Pełny tekstOchrona dziedzictwa kulturowego a ochrona środowiska przyrodniczego – uwagi na tle regulacji dotyczących ochrony i kształtowania krajobrazów kulturowych

Olgierd Jakubowski
Pełny tekstSystem ochrony dziedzictwa martyrologicznego w Polsce – zarys problematyki

DYSKUSJE

Wojciech Szafrański
Pełny tekstOchrona zabytków versus rynek sztuki – między Scyllą a Charybdą?

DZIEŁA SZTUKI

Oliwia Buchwald-Zięcina
Pełny tekstDziedzictwo zachowane i na nowo odkryte. Prace konserwatorskie przed wystawą „Obraz Złotego Wieku” w Zamku Królewskim na Wawelu

Marta Lempart-Geratowska, Maria Goryl
Pełny tekstSiedemnastowieczny obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem” w typie Hodegetrii częstochowskiej z kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej – analiza małopolskiego warsztatu

Arkadiusz Cegliński
Pełny tekstHistoria nagrobka Adolfa Dygasińskiego na Starych Powązkach – kradzież i restauracja

HISTORIA

Piotr P. Chabiera
Pełny tekstLosy kamieni litograficznych do „Albumu wileńskiego” Jana Kazimierza Wilczyńskiego

RECENZJE

Piotr Gerber
Pełny tekstRecenzja książki „Jak działała Stocznia Gdańska” Andrzeja Trzeciaka i Andrzeja Nawrockiego