OCHRONA ZABYTKÓW 1/2024

1 (284) LXXVII

1/2024


1/2024
Pełny tekstPobierz numer


Pełny tekstSpis treści

Katarzyna Zalasińska
Pełny tekstPrzedmowa

ARCHITEKTURA

Ulrich Schaaf, Maciej Prarat
Pełny tekstWięźby dachowe domostwa na ulicy Łaziennej 10 w Toruniu w świetle badań architektonicznych

Joanna Kucharzewska
Pełny tekstBudynek dawnej łaźni przy ul. Łaziennej 12/14 w Toruniu w świetle badań historyczno–architektonicznych

Anna Bojęś-Białasik, Monika Łyczak
Pełny tekstPóźnoromański portal kościoła sióstr norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. Badania archeologiczno-architektoniczne – próba interpretacji

Andrzej Legendziewicz
Pełny tekstWarownia, rezydencja, klasztor – przekształcenia zamku w Kożuchowie między schyłkiem XIII a początkiem XIX wieku w świetle badań architektonicznych

Klaudia Stala
Pełny tekstSobótka-Górka na Dolnym Śląsku i Morawica w Małopolsce – dwa możnowładcze palatia romańskie

Natalia Wałdoch
Pełny tekstPochodzący z końca XVII wieku poewangelicki kościół szkieletowy pw. Bożego Ciała w Jasieniu w świetle badań architektonicznych

Marek Barański, Paweł Kinsner
Pełny tekstBadania zabytków Piaseczna pod kątem ich przyszłej rewitalizacji

Łukasz Rzepczyński
Pełny tekstBadania architektoniczne reliktów piwnic i murów fundamentowych przyrynkowej parceli Rynek 1 (Apteka pod Orłem) w Kwidzynie z odniesieniem do zabudowy mieszczańskiej regionu

Ada Kokot
Pełny tekstBadania architektoniczne XVIII-wiecznej więźby dachowej o stolcach leżących nad Pałacem Fengerów przy ul. Mostowej 14 w Toruniu

BADANIA

Maria Urban-Dąbek, Lidia Łabuzek, Natalia Gruszczyk
Pełny tekstOdsalanie drewna dotkniętego korozją chemiczną na przykładzie baraków zlokalizowanych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II – Birkenau

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Dorota Sikora, Małgorzata Kaczyńska
Pełny tekstPowstanie, rozwój, stan obecny i wartości alei Lipowej w Podkowie Leśnej na tle historii miasta ogrodu

DYSKUSJE

Ewa Grzegorzak-Łoposzko, Joanna Budny-Rzepecka
Pełny tekstElektrociepłownia Szombierki w Bytomiu – przykład zaniedbanego dziedzictwa przemysłowego

HISTORIA

Aldona Tołysz
Pełny tekstRelacja między muzeum a jego siedzibą na wybranych przykładach instytucji krakowskich i warszawskich przed 1939 rokiem

KONKURSY

Agnieszka Fluda-Krokos
Pełny tekstOchrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

RECENZJE

Karolina Garczyńska-Grabowska
Pełny tekstRecenzja książki „Krytyczne studia nad dziedzictwem. Pojęcia, metody, teorie i perspektywy”

SPRAWOZDANIA

Anna Maria Cymborowska-Waluś
Pełny tekstSprawozdanie z pilotażowego projektu edukacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa NID4TEENS. Dziedzictwo dla Przyszłości, realizowanego przez Odział Terenowy NID w Krakowie