OCHRONA ZABYTKÓW 4/2005


ARCHITEKTURA

Piotr M. Stępień
Pełny tekstWybrane problemy konserwacji i ekspozycji antycznych zabytków Rzymu

Jan Tajchman
Pełny tekstKonserwacja ruin historycznych. Uwagi o metodzie

MALARSTWO

Bogumiła J. Rouba, Ewa Doleżyńska, Joanna Arszyńska, Renata Szelwach
Pełny tekstProblematyka technologiczna i konserwatorska dzieł malarskich Xawerego Dunikowskiego

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Andrzej Chodubski
Pełny tekstWartości kulturowo-cywilizacyjne w rozwoju tożsamości Gdańska

ARCHEOLOGIA

Hanna Dorota Mackiewicz
Pełny tekstŚredniowieczne domy na garnkach w świetle badań archeologicznych w Nidzicy

NEKROPOLIE

Maciej Słomiński
Pełny tekstCmentarz Centralny w Szczecinie. Zarys problematyki konserwatorskiej

TECHNOLOGIE

Adam Krajewski, Piotr Witomski
Pełny tekstVideoendoskopia jako metoda oceny stanu drewnianych konstrukcji w zabytkach

KOMUNIKATY

Margerita Szulińska
Pełny tekstPiątki Konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego miast mazowieckich w świetle programów rewitalizacji

PIŚMIENNICTWO

Anna Kalina
Pełny tekstPolska w starej fotografii

Iga Malawska
Stanisław Pasiciel, „Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie”