OCHRONA ZABYTKÓW 1/2006


URBANISTYKA

Kazimiera Kalita Skwirzyńska, Sławomir Słowiński, Anna Walkiewicz
Pełny tekstHistoria rozwoju urbanistycznego Białogardu. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

Marzenna Stocka
Pełny tekstZamek pokrzyżacki w miejscowości Rogóźno-Zamek

ARCHITEKTURA/MALARSTWO

Piotr Tuliszewski
Pełny tekstGotyckie dekoracje malarskie elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gołubiu. Przyczynek do badań nad dekoracją maswerkową w architekturze Państwa Zakonnego w Prusach

MAŁA ARCHITEKTURA

Bogdana Kozińska, Beata Makowska
Pełny tekstZabytkowe nawierzchnie ulic w Szczecinie

KRAJOBRAZY

Dorota Sikora
Pełny tekstOgród Branickich w Białymstoku i jego rewaloryzacja

TECHNOLOGIE

Jacek Michniewicz
Pełny tekstProweniencja surowca rzeźb i kolumn ze Strzelna z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle badań petrograficznych

KOMUNIKATY

Zofia Lipnicka
Pełny tekstŚcieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko” w Hniszowie

PIŚMIENNICTWO

Robert Kola
Pełny tekst„Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce”

Andrzej Rottermund
Maria i Andrzej Szypowscy, „Trylogia staromiejska”