OCHRONA ZABYTKÓW 3-4/2004


ARCHITEKTURA

Bogusław Szmygin
Pełny tekstWspółczesne problemy ochrony miasta historycznego. Kazimierz Dolny nad Wisłą

Robert Rogal, Maciej Filip
Pełny tekstZałożenia i problemy realizacji projektu ochrony zabytków Starego Kairu

Marta Pająk, Magdalena Mikłaszewicz, Marzena Piórczyk
Pełny tekstWzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali

Jan Janczykowski
Pełny tekstZarys historii badań i konserwacji zabytków architektury obronnej w Polsce

URBANISTYKA/ARCHITEKTURA

Radomiła Banach
Pełny tekstModernizacja rynku w Zbąszyniu

RZEŹBA/MALARSTWO

Agnieszka Ruszkowska
Pełny tekstPróba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu tzw. Retabulum z Wróblewa na tle wybranych struktur ołtarzowych w Europie z XV i początku XVI wieku

MALARSTWO

Elżbieta Szmit-Naud
Pełny tekstStabilność barwna mieszanin pigmentów stosowanych we współczesnej palecie

RZEŹBA

Janusz A. Mróz
Pełny tekstSentymentalno-krytyczne spojrzenie na warszawskie pomniki

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Kwiryna Handke
Pełny tekstNazewnictwo miejskie – świadek epoki i cenny zabytek

Grażyna Ewa Karpińska
Pełny tekstPalimpsestowe oblicze miasta. Przykład Łodzi przemysłowej

Andrzej Brencz
Pełny tekstLudowe tradycje w życiu mieszkańców Poznania

ZAGROŻENIA

Kazimierz Niciński, Krzysztof Sałaciński
Pełny tekstOchrona dziedzictwa kultury Iraku w ramach polskiej misji stabilizacyjnej

NEKROPOLIE

Grażyna Holly
Pełny tekstZabytkowe cmentarze chrześcijańskie w Bieszczadach

WSPOMNIENIE

Marian Sołtysiak
Pełny tekstOlgierd Puciata (1930-2004)

KRAJOBRAZY

Anna Skrzyńska
Pełny tekstPrzykłady społecznych inicjatyw w rewitalizacji dawnych obiektów i systemów obronnych dla celów współczesnej turystyki

PRAWO I PRAKTYKA

Agnieszka Sławomirska
Pełny tekstNieruchomości zabytkowe w rozumieniu ustawowym

TECHNOLOGIE

Adam Krajewski, Jan Perkowski
Pełny tekstKonserwacja zabytków z użyciem promieni gamma. Piętnaście lat badań i praktyki w Polsce

Małgorzata Labus, Judyta Hetmaniok
Pełny tekstKategoryzacja zniszczeń spowodowanych procesami wietrzenia materiału budowlanego na przykładzie zamku Świny na Dolnym Śląsku

Karol Kramarz
Pełny tekstIzolacje poziome i pionowe w budowlach, wykonywane metodą iniekcji ciśnieniowej – nowa technologia

KOMUNIKATY

Lidia Klupsz
Pełny tekstKonkurs PKN ICOMOS Imienia Profesora Jana Zachwatowicza i jego laureat – Aleksiej Fedaruk

Andrzej Gołembnik, Bożena Wierzbicka
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków


Park Mużakowski na Liście Światowego Dziedzictwa

PIŚMIENNICTWO

Agata Kłoczko
Pełny tekstMaria Jolanta Sołtysik, „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego”

Iga Malawska
Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka

Barbara Jamska
Spotkania w willi Struvego 2001-2003. Wykłady o dziedzictwie kultury

Dominik Mączyński
Adam Krajewski, Piotr Witomski, „Ochrona drewna”

Katarzyna Sadowska-Mazur
Szlakami architektury drewnianej

Anna Kalina
Śląskie Centrum, Śląskie dziedzictwo, Śląskie wydawnictwa