OCHRONA ZABYTKÓW 3/2006


ARCHITEKTURA/WNĘTRZA

Barbara Bielinis-Kopeć, Dariusz Markowski
Pełny tekstWystrój wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie dzieło Henry’ego van de Velde. Stan badań i prac konserwatorskich w latach 2004-2005

MALARSTWO

Maria Lubryczyńska
Pełny tekstProblematyka ikonograficzna i konserwatorska drewnianego kościoła w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej

Beata Tworek-Matuszkiewicz
Pełny tekstSztuka na korze pisana. Materiały, techniki, konserwacja australijskiego malarstwa na korze

ZAGROŻENIA

Ligia Kwiatkowska
Pełny tekstBlaski i cienie ochrony zabytków – wybrane zagadnienia. Dbałość o wnętrze sakralne warunkiem dobrego stanu zachowania obiektów

TECHNOLOGIE

Jan Bromowicz, Janusz Magiera
Pełny tekstIdentyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej

ZABYTKI TECHNIKI

Teresa Palacz
Pełny tekstWielkopolskie gazownie

KOMUNIKATY

Bogdan Popławski
Pełny tekstPoczątki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w świetle nieznanych dotąd dokumentów

PIŚMIENNICTWO

Tadeusz Sadowski, Bożena Wierzbicka
Pełny tekstSłownik patronów ulic Warszawy