OCHRONA ZABYTKÓW 2/2006


TEORIA

Iwona Małgorzata Szmelter
Pełny tekstWspółczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień

URBANISTYKA

Rafał Eysymontt, Łukasz Krzywka
Pełny tekstPlac Nowy Targ we Wrocławiu – reaktywacja?

ARCHITEKTURA

Ewa Popławska-Bukało
Pełny tekstGmach Biblioteki Publicznej w Warszawie

MALARSTWO

Jacek Sobczyk, Bogusław Obara, Piotr Frączek, Joanna Sobczyk
Pełny tekstZastosowania analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych. Wybrane przykłady

ZABYTKI TECHNIKI

Artur Setniewski
Pełny tekstOchrona zabytków elektronicznej techniki obliczeniowej w zbiorach Muzeum Techniki

KRAJOBRAZ

Grażyna Holly
Pełny tekstKrajobraz kulturowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego ochrona

TECHNOLOGIE

Małgorzata Labus, Dorota Kubat
Pełny tekstStan zachowania kamiennego budulca zamku Grodziec koło Złotoryi

KOMUNIKATY

Justyna Krzyżanowska
Pełny tekstMiędzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

PIŚMIENNICTWO

Maria Krajewska
Pełny tekstSkarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze