OCHRONA ZABYTKÓW 1-2/2003


ARCHITEKTURA

Jerzy Żurawski
Pełny tekstZamek w Janowcu nad Wisłą. Budowa – rozbudowa – ruina – konserwacja – rewaloryzacja – zagospodarowanie

Andrzej Wąsowski
Pełny tekstHenryka Marconiego projekty restauracji katedry w Płocku

Anna Erecińska-Baumann
Pełny tekstJak odzyskać dziedzictwo utracone. Drewniana synagoga z Zabłudowa

Barbara Chmielarska-Łoś, Ewa Popławska-Bukało
Pełny tekstBank Wawelberga

MALARSTWO

Elżbieta Szmit-Naud
Pełny tekstPrzyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych

Paweł Jakubowski
Pełny tekstMechaniczne metody oczyszczania malowideł ściennych

RZEŹBA

Andrzej Jelski
Pełny tekstŚw. Jan Nepomucen z przyfarnego cmentarza w Radomiu. Forma i stan zachowania

ZAGROŻENIA

Krzysztof Pawlik
Pełny tekstWojna i powodzie. Katastrofy w dziejach Muzeum w Nysie

PRAWO I PRAKTYKA

Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler
Pełny tekstPrawna ochrona zabytków na wypadek wojny

ZABYTKI TECHNIKI

Marek Barszcz
Pełny tekstLatarnie gazowe Warszawy

ARCHEOLOGIA

Andrzej Gołembnik
Pełny tekstArcheologia na wirażu

KRAJOBRAZY

Klaus von Krosigk, Martin Baumann, Rolf Kirsch
Pełny tekstAleje jako przedmiot działań konserwatorskich. Ochrona, zachowanie i odnawianie

Anna Pawlikowska-Piechotka
Pełny tekstDwory o funkcjach turystycznych

Robert Kola
Pełny tekstZabytkowy krajobraz obszarów komunikacji kolejowej. Z zagadnień ochrony i konserwacji

TECHNOLOGIE

Adam Krajewski
Pełny tekstOwady niszczące zabytki drewniane

Piotr Ogrodzki
Pełny tekstNowe możliwości ochrony drewnianych zabytków przed pożarem. System gaszenia mgłą wodną

KOMUNIKATY

Mikołaj Pietraszak Dmowski
Pełny tekstPieczara Mroczków. Archaiczny grób rodzinny ze wschodniego Mazowsza

Beata Chylińska-Stańczak, Zofia Zarachowicz
Warszawa w kolorze sepii. Miasto i ludzie w obiektywach XIX-wiecznych fotografów

Małgorzata Laskowska-Adamowicz, Ewa Popławska-Bukało
Miasta w dokumencie archiwalnym. Małe Ojczyzny – Bolimów wczoraj i dziś

Malwina Łaskawska
The European Heritage Days

PIŚMIENNICTWO

Anna Radźwicka-Milczewska
Pełny tekstZabytki techniki województwa śląskiego. Przewodnik po wybranych obiektach

Ewa Popławska-Bukało
Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni Warszawy

Dominik Mączyński
Fizyczne metody dezynsekcji drewna dóbr kultury

WSPOMNIENIE

Henryk Kondziela
Pełny tekstJanusz Lehmann 1924-2002

Maria Sołtysiak
Pełny tekstAdam Jerzy Miłobędzki 1924-2003