OCHRONA ZABYTKÓW 3-4/2003


ARCHITEKTURA

Piotr S. Szlezynger
Pełny tekstZamek w Korzkwi. Badania historyczne i ikonograficzne, projekt, etapy odbudowy

Piotr Tuliszewski, Krzysztof Milanowski
Pełny tekstŚredniowieczne mury miejskie Golubia. Problematyka konserwatorska

Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
Pełny tekstSpecyfika modernizowanych obiektów zabytkowych na przykładzie Mercat del Born w Barcelonie i Hali Targowej w Gdańsku

ILUMINACJE ZABYTKÓW

Mirosław Sulma, Maria K. Kaczorowska
Pełny tekstCzas na teorię?

Dorota Hryszkiewicz
Pełny tekstIluminacje obiektów zabytkowych w Gdańsku

Beata Makowska
Pełny tekstOświetlanie architektury historycznej

Dominik Mączyński
Pełny tekstProjekt oświetlenia zachodniej fasady katedry Notre-Dame w Paryżu

MALARSTWO

Józef Flik, Justyna Olszewska-Świetlik, Jacek Tylicki
Pełny tekstKoronacja Najświętszej Marii Panny z kościoła p.w. św. Trójcy w Jeżewie. Domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych i technologicznych

Izabela Zając
Pełny tekstPortret mężczyzny Olgi Boznańskiej. Konserwacja i restauracja olejnego obrazu na podłożu tekturowym

ARCHEOLOGIA

Andrzej Gołembnik
Pełny tekstKopać, jak to łatwo powiedzieć

WSPOMNIENIE

Marek Chłodnicki
Pełny tekstLech Krzyżaniak (1940-2004)

NEKROPOLIE

Teresa Palacz
Pełny tekstCmentarze żydowskie w Wielkopolsce. Zwyczaje pogrzebowe i symbolika macew

PRAWO I PRAKTYKA

Piotr Chlebowicz
Pełny tekstPrawnokarne aspekty ochrony dóbr kultury. Refleksje na tle zmiany stanu prawnego

KRAJOBRAZY

Marek Wróbel
Pełny tekstRewaloryzacja XVII-wiecznego parku w Trzebinach koło Leszna

KOMUNIKATY

Andrzej Koss
Pełny tekstGeneza i działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kamil Zeidler
Utracone dziedzictwo kultury

Anna Marconi-Betka
Między miastem a wsią. Z dziejów ogrodników warszawskich w XIX-XXI wieku

Magdalena Pielas
Jakie kościoły tu i teraz. O architekturze i sztuce sakralnej

PIŚMIENNICTWO

Bogusław Szmygin
Pełny tekstTeoria zabytku Aloisa Riegla

Katarzyna Sadowska-Mazur
Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania

Margerita Szulińska
Zbudować Warszawę piękną… O nowy krajobraz stolicy (1944-1956)