OCHRONA ZABYTKÓW 1-2/2004


ARCHITEKTURA

Rafał Eysymontt
Pełny tekstRewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku. Analiza wybranych przykładów

Jerzy Ważny, Wojciech Kurpik
Pełny tekstKonserwacja drewna zabytkowego w Polsce. Historia i stan badań

RZEŹBA/MALARSTWO

Dariusz Markowski
Pełny tekstOłtarz Panny Marii z Witoszyna dziełem Mistrza z Gościszowic

MALARSTWO

Witold Nowik, Justyna Olszewska-Świetlik
Pełny tekstIdentyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2. poł. XV wieku

CERAMIKA

Jacek Martusewicz
Pełny tekstPolichromowana ceramika w grobowcach hellenistycznej Apulii

ARCHEOLOGIA

Andrzej Gołembnik, Tadeusz Morysiński
Pełny tekstCzas na nowe technologie

NEKROPOLIE

Tadeusz Rudkowski
Pełny tekstO ochronę cmentarzy zabytkowych

STRATY WOJENNE

Tomasz Łuczak
Pełny tekstWojenne straty dzieł sztuki Kościoła katolickiego w Wielkopolsce

PRAWO I PRAKTYKA

Piotr Chlebowicz
Pełny tekstSytuacja prawna właścicieli obiektów zabytkowych

KRAJOBRAZY

Anna Pawlikowska-Piechotka
Pełny tekstFunkcje turystyczne zamków Mazowsza

Rafał Rouba
Pełny tekstHotele w obiektach zabytkowych

TECHNOLOGIE

Tomasz Kozielec
Pełny tekstAmoniakalne metody masowego odkwaszania XIX- i XX-wiecznych papierów drukowych

Adam Krajewski
Pełny tekstKołatek domowy. Najgroźniejszy ksylofag niszczący zabytki w Polsce

KOMUNIKATY

Barbara Jamska
Pełny tekstDekada swingu. Architektura modernistyczna w Polsce lat trzydziestych XX wieku. Fotografie Czesława Olszewskiego ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

PIŚMIENNICTWO

Anna Kalina
Pełny tekstKatalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu

Barbara Jamska
Spotkania w Willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzictwie kultury

Katarzyna Sadowska-Mazur
Zabytki architektury drewnianej województwa podlaskiego. Budownictwo drewniane w Szydłowie (na płytach CD)

Ewa Popławska-Bukało
Zielony Ursynów, sentymentalne Bielany